Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - T7 Giờ hành chính

Chậu rửa Inax đặt bàn AL-294V
-7%

Chậu rửa Inax đặt bàn AL-294V

2,668,575đ
2,870,000đ

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn inax AL-294V
✔️ Chậu rửa lavabo đặt trên bàn đá sang trọng.
✔️ Lòng chậu sâu chống bắn toé nước
✔️ Kích thước: 47 x 47 x 17cm.
✔️ Công nghệ men sứ Aqua Ceramic chống bám bẩn của Nhật Bản.

Mua ngay
Chậu rửa Inax đặt bàn AL-296V
-21%

Chậu rửa Inax đặt bàn AL-296V

2,266,000đ
2,860,000đ

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn inax AL-296V
✔️ Chậu rửa lavabo đặt trên bàn đá sang trọng.
✔️ Lòng chậu sâu chống bắn toé nước
✔️ Kích thước: 57 x 47 x 18cm.
✔️ Công nghệ men sứ Aqua Ceramic chống bám bẩn của Nhật Bản.

Mua ngay
Chậu rửa Inax đặt bàn AL-333V
-12%

Chậu rửa Inax đặt bàn AL-333V

2,070,000đ
2,340,000đ

Chậu rửa mặt lavabo bán âm bàn inax L-333V
✔️ Chậu rửa lavabo bán âm bàn đá hiện đại.
✔️ Lòng chậu sâu chống bắn toé nước
✔️ Kích thước: 544 x 44 x 19cm.
✔️ Công nghệ men sứ Aqua Ceramic chống bám bẩn của Nhật Bản.

Mua ngay
Chậu rửa Inax đặt bàn AL-445V
-11%

Chậu rửa Inax đặt bàn AL-445V

2,040,000đ
2,300,000đ

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn inax AL-445V
✔️ Chậu rửa lavabo đặt trên bàn đá sang trọng.
✔️ Lòng chậu sâu chống bắn toé nước
✔️ Kích thước: 45 x 45 x 17cm.
✔️ Công nghệ men sứ Aqua Ceramic chống bám bẩn của Nhật Bản.

Mua ngay
Chậu rửa Inax đặt bàn AL-300V
-7%

Chậu rửa Inax đặt bàn AL-300V

3,650,000đ
3,920,000đ

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn inax AL-300V
✔️ Chậu rửa lavabo đặt trên bàn đá sang trọng.
✔️ Lòng chậu sâu chống bắn toé nước
✔️ Kích thước: 65 x 38 x 14cm.
✔️ Công nghệ men sứ Aqua Ceramic chống bám bẩn của Nhật Bản.

Mua ngay
Chậu rửa Inax đặt bàn AL-465V
-12%

Chậu rửa Inax đặt bàn AL-465V

2,380,000đ
2,690,000đ

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn inax AL-465V
✔️ Chậu rửa lavabo đặt trên bàn đá sang trọng.
✔️ Lòng chậu sâu chống bắn toé nước
✔️ Kích thước: 65 x 37 x 19cm.
✔️ Công nghệ men sứ Aqua Ceramic chống bám bẩn của Nhật Bản.

Mua ngay
Chậu rửa đặt bàn Inax L-2398V
-23%

Chậu rửa đặt bàn Inax L-2398V

1,020,000đ
1,320,000đ

Chậu rửa mặt lavabo dương vành inax AL-2398V
✔️ Chậu rửa lavabo có phần vành nổi bên trên bàn đá .
✔️ Lòng chậu sâu chống bắn toé nước
✔️ Kích thước: 55 x 45 x 17cm.
✔️ Công nghệ men sứ chống bám bẩn của Nhật Bản.

Mua ngay
Chậu rửa đặt bàn Inax L-2395V
-20%

Chậu rửa đặt bàn Inax L-2395V

930,000đ
1,160,000đ

Chậu rửa mặt lavabo dương vành inax L-2395V
✔️ Chậu rửa lavabo có phần vành nổi bên trên bàn đá .
✔️ Lòng chậu sâu chống bắn toé nước
✔️ Kích thước: 58 x 46 x 21cm.
✔️ Công nghệ men sứ chống bám bẩn của Nhật Bản.

Mua ngay
Chậu rửa đặt bàn Inax AL-2398V
-22%

Chậu rửa đặt bàn Inax AL-2398V

1,260,000đ
1,620,000đ

Chậu rửa mặt lavabo dương vành inax AL-2398V
✔️ Chậu rửa lavabo có phần vành nổi bên trên bàn đá .
✔️ Lòng chậu sâu chống bắn toé nước
✔️ Kích thước: 55 x 45 x 17cm.
✔️ Công nghệ men sứ Aqua Ceramic chống bám bẩn của Nhật Bản.

Mua ngay
Chậu rửa Inax đặt bàn L-293V
-11%

Chậu rửa Inax đặt bàn L-293V

2,650,000đ
2,990,000đ
Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn inax L-293V
✔️ Chậu rửa lavabo đặt trên bàn đá sang trọng.
✔️ Lòng chậu sâu chống bắn toé nước
✔️ Kích thước: 50 x 45 x 16cm.
✔️ Công nghệ men sứ chống bám bẩn của Nhật Bản.
Mua ngay
Chậu rửa đặt bàn Inax AL-299V
-28%

Chậu rửa đặt bàn Inax AL-299V

2,170,000đ
3,030,000đ

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn inax AL-299V
✔️ Chậu rửa lavabo đặt trên bàn đá sang trọng.
✔️ Lòng chậu sâu chống bắn toé nước
✔️ Kích thước: 58 x 38 x 17cm.
✔️ Công nghệ men sứ Aqua Ceramic chống bám bẩn của Nhật Bản.

Mua ngay
Chậu rửa Inax đặt bàn L-292V
-8%

Chậu rửa Inax đặt bàn L-292V

808,000đ
880,000đ
Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn inax L-292V
✔️ Chậu rửa lavabo đặt trên bàn đá sang trọng.
✔️ Lòng chậu sâu chống bắn toé nước
✔️ Kích thước: 47 x 47 x 16cm.
✔️ Công nghệ men sứ chống bám bẩn của Nhật Bản.
Mua ngay
039 728 9999
0987587533