Gạch Lát Nền

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 14.600600.01620 BỀ MẶT: Nhám NHÃN HIỆU: Prime KÍCH THƯỚC: 600x600 mm LOẠI: Gạch Ceramic, Gạch Lát Nền

Mã Sản Phẩm: 14.600600.01620

  • BỀ MẶT: Nhám

  • NHÃN HIỆU: Prime

  • KÍCH THƯỚC: 600x600 mm

  • LOẠI: Gạch Ceramic, Gạch Lát Nền