Gạch Cây Kim Tiền 3D: 14811909

Liên hệ

Gạch 3D: 14811909 1. Chủ đề: Cây Kim Tiền 2. Mẫu thiết kế: Cây Kim Tiền tài lộc 3. Loại Gạch 3D : Gạch 3D kính 3.0 mm 4. Ứng dụng: Gạch 3D ốp tường 5. Kích thước sẵn có : 1800 x 1200 mm 6. Kích thước viên: 600 x 600 x 10 (mm) 7. Số lượng Viên/Hộp: 2 viên (600 x 600) 8. Trọng lượng: 8 kg/viên (600 x 600) 9. Diện tích:...

Gạch 3D: 14811909

1. Chủ đề: Cây Kim Tiền
2. Mẫu thiết kế: Cây Kim Tiền tài lộc
3. Loại Gạch 3D: Gạch 3D kính 3.0 mm
4. Ứng dụng: Gạch 3D ốp tường
5. Kích thước sẵn có: 1800 x 1200 mm
6. Kích thước viên: 600 x 600 x 10 (mm)
7. Số lượng Viên/Hộp: 2 viên (600 x 600)
8. Trọng lượng: 8 kg/viên (600 x 600)
9. Diện tích: 1.08m²/hộp (600 x 600)
10. Bảo hành: 5 năm